top of page

Kreatif Photography privatlivspolitik

Når du besøger denne hjemmeside indsamles der en række oplysninger om dig og dit forbrug af siden, som bruges til at se blandt andet hvor mange besøgende vi har på vores side, samt hvilke sider der tiltrækker mest opmærksomhed i hvilke perioder, og fra hvilke geografiske lokationer vi har fleste besøgende. Dine personoplysninger behandles med den fortrolighed, som er nødvendig og forventelig. Nedenfor kan du læse, hvordan Kreatif behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Dataansvarlig

Kreatif Photography

Gartnerbakken 13

2625 Vallensbæk

Kontaktoplysninger er telefon 26 48 88 83, e-mail: kontakt@kreatif.dk

 

Kreatif Photography, Gartnerbakken 13, 2625 Vallensbæk, CVR-nr. 36 21 76 85, er dataansvarlig for oplysninger, som firmaet modtager til brug for rådgivning af firmaets kunder.

Har du spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte fotograf Reza Vahdati, Kreatif Photography på kontakt@kreatif.dk.

 

Kreatif’s indsamling af data

Kreatif indsamler stamdata for at sikre nødvendig kommunikation under udførelsen af en aftalt service/opgave.

 

Automatisk indsamlede data

På Kreatif’s hjemmeside www.kreatif.dk anvendes forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed. Google Analytics og placering af cookies er eksempler herpå.

Kreatif anvender Google Analytics for at analysere trafikken på www.kreatif.dk. I denne forbindelse sendes data fra www.kreatif.dk til analyse i Google analytics. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data Kreatif er ansvarlig for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller telefon, din IP-adresse, geografisk placering (Land og byområde), samt hvilke sider du klikker på. Dette sker kun så længe du er på vores hjemmeside.

 

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:

https://www.google.com/intl/da/policies/

 

Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

 

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

  • Kontaktoplysninger og fotos i forbindelse med udførelse af opgaver.

  • Oplysninger afgivet via kontaktformular på hjemmeside.

  • Oplysninger du deler med mig via sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook

  • Oplysninger sendt på e-mail.

  • Tilmelding til nyhedsbrev eller oprettelse af konto på bloggen.

 

Anvendelse og opbevaring af data

 

Formål med indsamling:

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

  • Vedligeholdelse af hjemmeside.

  • Afgivelse af tilbud og udførelse af bestilte opgaver.

  • Anvendelse af billeder på hjemmeside.

  • Sende nyhedsmails eller blog-indlæg ud til abonnenter.

 

Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

Kundeoplysninger med udgangspunkt i kontaktoplysninger, eventuelle indgåede kontrakter og fotos, indtil 5 år efter kontraktens indgåelse.

Med hensyn til fotos opbevarer vi disse ubegrænset, medmindre vi i en kontrakt har aftalt en given periode. Dette er dog uden videre ansvar for at levere evt. mistede billedmateriale til kunden efter opgavens afslutning og aflevering.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunder og modellers oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Derudover modelfotos blive delt i det omfang, de benyttes.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for mig, og vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlig for.

Cookies

Kreatif’s hjemmeside anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

 

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 

Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Sikkerhed

Vi følger de gængse regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager vi løbende back up.

 

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark eller i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Kreatif’s kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis vi behandler dem på baggrund af et samtykke, som du ønsker at trække tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig, dog med modifikationer hvis behandlingen er en del af en kontraktlig forpligtelse, f.eks. som model. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af et samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Vi er (som dataansvarlig) underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

 

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af mit websted eller ved anden interaktion med os, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

 

Version

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 11. 2. 2020

bottom of page